Image
Image
Image
Image

Cityadvokaterna i Linköping

Cityadvokaterna i Linköping

Välkommen till Cityadvokaterna i Linköping!

Behöver du eller någon du känner juridisk hjälp? Vi har de kunskaper och erfarenheter som krävs.

Vi är Cityadvokaterna i Linköping. Den lilla byrån med ett stort engagemang. På advokatbyrån arbetar advokaterna Karin Sanfridsson och Idah Fjärdhammar. Karin är grundare till advokatbyrån och Idah har arbetat på advokatbyrån sedan år 2019. Vi strävar efter att ge dig som klient det bästa samarbetet genom korrekt och tydlig rådgivning samt ett personligt bemötande. Välkommen till oss!

Image
Image

Idah Fjärdhammar

I mitt arbete som advokat är jag engagerad och ansvarskännande och strävar efter att du som klient får högsta service och känner dig trygg.

Inriktning

 • Målsägandebiträde
 • Särskild företrädare för barn
 • Försvararuppdrag
 • Vårdnads- boende och umgängesärenden
 • Medlare i familjerättsmål
 • Socialrättsmål (LVU, LVM, LPT, LRV)
 • Migrationsrätt

Utbildning

 • Jur kand-examen, Stockholms universitet, 2009

Erfarenheter

 • Notarietjänstgöring Skaraborgs tingsrätt, 2009-2011
 • Verksam vid advokatbyrå sedan 2011
 • Advokat och ledamot av Sveriges advokatsamfund sedan 2014
Image

Karin Sanfridsson

Jag tar mig an ditt uppdrag med stort intresse och engagemang. Min drivkraft är att hjälpa människor att lösa juridiska frågor och att ta tillvara sina rättigheter. I mitt arbete strävar jag efter att lösa juridiska problem genom goda kunskaper i juridik, men också genom empati och sunt förnuft.

Inriktning

 • Målsägandebiträde
 • Särskild företrädare för barn
 • Försvararuppdrag
 • Vårdnadsärenden
 • Ekonomisk familjerätt
 • Bodelningsförrättare
 • Socialrättsmål (LVU, LVM, LPT, LRV)
 • Migrationsrätt

Utbildning

 • Affärsjuridisk magisterexamen med Europainriktning, fransk inriktning, Linköpings universitet, 2005
 • Jur kand-examen, Stockholms universitet, 2008

Erfarenheter

 • Notarietjänstgöring Linköpings tingsrätt, 2009-2012
 • Verksam vid advokatbyrå sedan 2012
 • Ledamot av Sveriges advokatsamfund sedan 2014
Image

Det finns olika sätt att få sina kostnader ersatta inom rättssystemet. I dina försäkringar, exv hemförsäkring, ingår oftast rättsskydd, vilken täcker den större delen av dina kostnader vid en tvist. I annat fall kan den allmänna rättshjälpen gå in, vilket förutsätter att du inte har för stor inkomst. I vårt arbete ingår alltid att ta reda på vilken möjlighet du har att få hjälp med ombudskostnaderna.

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd prövar arvodestvister och tvister om andra ekonomiska krav som en konsument riktar mot en advokat eller en advokatbyrå. Om du är missnöjd med advokatens arvode eller har andra ekonomiska krav, ska du först vända dig till den advokat som biträtt dig och försöka hitta en lösning. Om ni inte når en lösning i samförstånd kan du vända dig till Konsumenttvistnämnden, Sveriges advokatsamfund, Box 27321, 102 54 Stockholm eller konsumenttvistnamnden@advokatsamfundet.se. Mer information om detta finns på www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden.

Hur kan vi hjälpa dig?

Cityadvokaterna i Linköping

S:t Larsgatan 30
58224 Linköping

Kontakta oss

Image